-->

10 000 nya invånare i Hammarby Sjöstad

Det fanns en skepsis, inte minst bland byggherrar, inför planerna på att skapa en helt ny stadsdel i det gamla industriområdet vid Hammarby sjö. I Lugnets industriområde kunde man på sina ställen finna ren misär. Idag är Hammarby Sjöstad ett av Stockholms mest populära bostadsområden.

Hammarby Sjöstad? Det är väl färdigbyggt? Inte alls. Just nu pågår bygget av cirka 500 nya bostäder, och nästa år påbörjas lägenhetsbyggen i 4–5 bostadskvarter. På sikt finns det plats för ytterligare cirka 10 000 personer i den omtyckta stadsdelen jämfört med idag.

Hammarby Sjöstad betraktas allmänt som ett av Stockholms mest lyckade nya bostadsområden. Invånarna verkar trivas och många fler vill flytta dit. Detta vittnar inte minst områdets stigande lägenhetspriser om.

– Det som lockar är närheten till stan, de goda kommunikationerna, närheten till grönområden och så vattnet som finns överallt. De offentliga rummen är också bra. Ja, det är hög klass på det mesta, säger Martin Skillbäck som är projektchef för Hammarby Sjöstad på Stockholms stads exploateringskontor.

Stadsdelens uttalade miljöprofil har genom åren inte bara lockat tusentals människor att hyra eller köpa lägenhet där. Delegationer från när och fjärran har även besökt området för att bekanta sig med de många genomtänkta och, som det visat sig, väl fungerande miljölösningarna.

Ett intressant exempel är invånarnas avloppsvatten som går till intilliggande Henriksdals reningsverk. Efter rening pumpas vattnet tillbaka till Hammarby Sjöstad där överskottsvärmen används för fjärrvärmeproduktion.

– Vissa år har vi haft 10 000 besökare, av vilka ungefär hälften kommit från andra länder. Många undrar hur vi lyckas åstadkomma den här typen av miljölösningar för en hel stadsdel.  En viktig förklaring är att vi har bra styrmedel i Sverige, bland annat i form av det kommunala planmonopolet i kombination med att staden ägt mycket av marken, säger Martin Skillbäck.

Det fanns en skepsis, inte minst bland byggherrar, inför planerna på att skapa en helt ny stadsdel i det gamla industriområdet vid Hammarby sjö. I Lugnets industriområde kunde man på sina ställen finna ren misär. Idag är Hammarby Sjöstad ett av Stockholms mest populära bostadsområden.

Miljötänket fanns inbyggt redan från början. Det var nämligen viktig beståndsdel i Stockholms ansökan om sommar-OS 2004, som var upprinnelsen till idén om Hammarby Sjöstad. OS-byn skulle ligga vid Sickla kaj. Andra tunga argument i ansökan var byggandet av Södra Länken och Tvärbanan.

– Det blev ”nej” till OS 2004 och besvikelsen var stor hos alla som jobbat med OS-ansökan. Men nu hade staden fått upp farten och en första detaljplan för Sickla udde togs fram. Det fanns en skepsis mot planerna, inte minst bland byggherrarna. Vem vill bo i ett industriområde, frågade sig många. Men de blev övertygade, berättar Martin Skillbäck.

Nu är det 16 år sedan spaden sattes i marken för det första bostadshuset i Hammarby Sjöstad, och byggnationen har nått fram till området nära Skanstullsbron.

Tidigare har det mesta byggandet skett på mark som ägts av staden. Idag är det främst privata byggherrar som bygger nya bostäder och kontor på egen ägd mark, och intresset för de nya lägenheterna är mycket stort.

I området byggs även en ny bussdepå. SL:s gamla bussdepå på Södermalm flyttas nämligen för att ge plats åt cirka 1 000 nya lägenheter.

Detaljplanen för ett spektakulärt 29 våningar högt kontorshus, Stockholm New i kvarteret Mårtendal, som ska fungera som en representativ entré till Hammarby Sjöstad väntas vinna laga kraft inom kort..

Räknat från idag kommer Hammarby Sjöstad innan det är ”färdigbyggt” att tillföras ytterligare totalt cirka 4000 lägenheter för cirka 10 000 personer.

HAMMARBY SJÖSTAD

Snart tunnelbana

Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Om tio år kan invånarna i Hammarby Sjöstad ta t-banan till stan. Den planerade utökade sträckningen av Blå linjen till Nacka kan få en station med uppgång vid Luma i Hammarby Sjöstad. En uppgång från den nya plattformen under Gullmarsplan kan eventuellt hamna i kvarteret Mårtendal.

Byggs just nu:

Kv Fredriksdal och Luma,
ca. 500 lgh.

Byggs i närtid:

Kv Påsen, Godsvagnen och Lugnet III,
ca. 1 000 lgh.


Relaterade artiklar

Comments are closed.

Fler artiklar

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr till Loudden i söder. Totalt planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser.

”Bostadsbyggandet har kommit igång på allvar”

Vad gör man egentligen med ett 236 hektar stort område vid vattnet i utkanten av en stor stad, med gastillverkning, gamla gasklockor, industrier och vidsträckta hamnanläggningar för färje-, olje- och containertrafik?

Läs mer

En intressant teknisk utmaning vid bygget av Hagastaden är att bostäder kommer att byggas på en överdäckning. Investeringarna i Hagastaden uppgår totalt till 65 miljarder kronor.

Byggstart för bostäder i Hagastaden

65 miljarder kronor – så mycket investeras i nya Hagastaden som knyter samman Stockholm med Solna.

Läs mer

Utsikten blir makalös från de flesta av de 700 lägenheterna i Tellus Tower – om bygget blir av.

Tellus Tower – var ska det byggas?

237 meter högt, 75 våningar, 700 smålägenheter, beläget i Telefonplan och ritad av arkitekten Gert Wingårdh – det är en beskrivning av Tellus Tower i korthet.

Läs mer

Karta-liten

Stockholm bygger

Stockholmsområdet är ”hett” och många flyttar hit. För att bereda plats för den växande befolkningen så skapas helt nya stadsdelar, och befintliga stadsdelar förtätas.

Läs mer

– Människorna i Hammarby Sjöstad är miljömedvetna och måna om att det ska vara rent och snyggt, säger Sara-Maria Lövgren.

Sara-Maria: ”Trevligt område med bra grannsämja”

Det här är ett trevligt område med bra grannsämja. Men jag efterlyser fler miljöstationer där man kan lämna sitt skräp, säger Sara-Maria Lövgren som bott i Hammarby Sjöstad sedan i december.

Läs mer

Det fanns en skepsis, inte minst bland byggherrar, inför planerna på att skapa en helt ny stadsdel i det gamla industriområdet vid Hammarby sjö. I Lugnets industriområde kunde man på sina ställen finna ren misär. Idag är Hammarby Sjöstad ett av Stockholms mest populära bostadsområden.

10 000 nya invånare i Hammarby Sjöstad

Hammarby Sjöstad? Det är väl färdigbyggt? Inte alls. Just nu pågår bygget av cirka 500 nya bostäder, och nästa år påbörjas lägenhetsbyggen i 4–5 bostadskvarter.

Läs mer

Torleif Falk

Byggeneralen siktar mot målet

Processen från byggidé till färdig bostad och inflyttning är mycket lång och komplicerad.

Läs mer

Ingela Lindh

”40 000 nya bostäder påbörjas till 2020”

Stockholm växer så att det knakar och för att klara bostadskraven planerar Stockholms stad att starta byggen av 40 000 nya bostäder fram till 2020, och 140 000 nya bostäder till år 2030.

Läs mer

Kollektivtrafik på vattnet

Ett växande Storstockholm kräver nytänkande kring kollektivtrafiken. Och vad skulle väl passa bättre i ”Nordens Venedig” än kollektivtrafik på stadens vatten?

Läs mer

Allt fler vill bo i Stockholm

Allt fler vill bo i Stockholm. Föratt klara efterfrågan på nya bostäder harmånga kommuner i regionen satt uppambitiösa bostadsmål.

Läs mer

3 500 lägenheter i spännande designområde

Det högkreativa designkluster som utvecklats i Telefonplan sedan Konstfack flyttade in i LM Ericssons gamla kulturmärkta funkislokaler är en viktig hörnsten i nya stadsdelen Telefonplan, som när den är färdigbyggd kommer att innehålla 3 500 nya lägenheter samt butiker, restauranger, skolor och verksamheter som sysslar med design och konst.

Läs mer

Fakta

Linbana I nya stadsdelen Väsjön i Sollentuna, med planer för 3 000 bostäder, kommer invånarna att kunna ta linbana till pendeltågs-stationen i Häggvik.

Läs mer

Helt ny ö i Kolkajen-Ropsten

Om några år är det byggstart för etappen Kolkajen-Ropsten i Norra Djurgårdsstaden, där stadsdelens närhet till vattnet kommer att märkas extra mycket.

Läs mer

Producerad av

www.agendamedia.se
Projektledare:Zet Tonmyr
Redaktör: Anders Fahlman
Art Director: Carl Johan Alphonce
Grafisk form och repro:
ColourMedia
Tryck: BOLD

Kontakt

För information angående bilagor i dagspress, kontakta Zet Tonmyr, zet@agendamedia.se
Telefon 0706-19 07 08

För frågor angående innehållet, kontakta, Anders Fahlman,
af@sthlmvaxer.se