-->

”40 000 nya bostäder påbörjas till 2020”

Ingela Lindh

Stockholm växer så att det knakar och för att klara bostadskraven planerar Stockholms stad att starta byggen av 40 000 nya bostäder fram till 2020, och 140 000 nya bostäder till år 2030.
– Vi måste vara kreativa och pröva alla möjligheter. Men jag är trygg med att vi kommer att klara det, säger biträdande stadsdirektör Ingela Lindh med ansvar för stadsutveckling.

En ganska vanlig uppfattning bland många människor är att det just inte byggs några bostäder i Stockholm. Den uppfattningen tycker Ingela Lindh är förståelig men felaktig.

– Vi har en hög och jämn bostadsproduktion men vi har mycket att ta igen från 1990-talet då det byggdes för få bostäder.

Hur ska Stockholm klara det ambitiösa bostadsmålet att påbörja byggen av 40 000 nya bostäder fram till 2020, och 140 000 till år 2030?

– Byggandet är en utmaning men jag är trygg med att vi kommer att klara det. Det har vi gjort tidigare i Stockholm. Jag var stadsbyggnadsdirektör mellan år 2000–2009 och under den perioden fanns ett mål att bygga 20 000 lägenheter på fyra år. Hur ska det gå till, frågade sig alla, inklusive jag själv. Men vi gjorde det. Det finns en väldig kraft i stadens organisation när man väl bestämt sig för en sak. Idag har alla bolag och förvaltningar ett fokus på bostadsmålet, säger Ingela Lindh.

– Vi ska jobba hårt med planprocessen och vi ska öka antalet små lägenheter eftersom det finns så många ensamhushåll i Stockholm. Men det sista är egentligen en sanning med modifikation. När två människor separerar så har de ofta barnen hos sig varannan vecka. Därför är det viktigt att de nya smålägenheterna är smarta och yteffektiva.

–  Tyvärr har vi en för liten omsättning på bostäder. Vid nybyggnation hoppas man ju att det skapas en flyttkedja men så blir det ofta inte och det beror på den så kallade flyttskatten som leder till att många sitter kvar i sina boenden. Flyttskatten måste ses över, säger Ingela Lindh. 

– Ett intressant projekt är det bostadskoncept som innefattar en hustyp och en processmetod, som de kommunala bostadsbolagen Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder arbetar med att ta fram för att få ner kostnaderna och därmed hyrorna. Konceptet är nu klart och till hösten ska det handlas upp. Detta är en metod som Stockholm har byggts med genom decennierna och som har bidragit till mycket av stadens karaktär, säger Ingela Lindh.

Nu planeras för bland annat flera torn och höga hus i Stockholm, men alla blir överklagade. Är det för lätt att överklaga?

– Idag kan man överklaga i alla steg och man kan fråga sig om det ska vara möjligt. Färre överklaganden skulle snabba på processen att bygga fler bostäder. Men samtidigt ska vi vara glada för att vi har aktiva medborgare för då måste vi skärpa oss ännu mer. Vi måste se medborgarnas engagemang som en tillgång.


Relaterade artiklar

Comments are closed.

Fler artiklar

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr till Loudden i söder. Totalt planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser.

”Bostadsbyggandet har kommit igång på allvar”

Vad gör man egentligen med ett 236 hektar stort område vid vattnet i utkanten av en stor stad, med gastillverkning, gamla gasklockor, industrier och vidsträckta hamnanläggningar för färje-, olje- och containertrafik?

Läs mer

En intressant teknisk utmaning vid bygget av Hagastaden är att bostäder kommer att byggas på en överdäckning. Investeringarna i Hagastaden uppgår totalt till 65 miljarder kronor.

Byggstart för bostäder i Hagastaden

65 miljarder kronor – så mycket investeras i nya Hagastaden som knyter samman Stockholm med Solna.

Läs mer

Utsikten blir makalös från de flesta av de 700 lägenheterna i Tellus Tower – om bygget blir av.

Tellus Tower – var ska det byggas?

237 meter högt, 75 våningar, 700 smålägenheter, beläget i Telefonplan och ritad av arkitekten Gert Wingårdh – det är en beskrivning av Tellus Tower i korthet.

Läs mer

Karta-liten

Stockholm bygger

Stockholmsområdet är ”hett” och många flyttar hit. För att bereda plats för den växande befolkningen så skapas helt nya stadsdelar, och befintliga stadsdelar förtätas.

Läs mer

– Människorna i Hammarby Sjöstad är miljömedvetna och måna om att det ska vara rent och snyggt, säger Sara-Maria Lövgren.

Sara-Maria: ”Trevligt område med bra grannsämja”

Det här är ett trevligt område med bra grannsämja. Men jag efterlyser fler miljöstationer där man kan lämna sitt skräp, säger Sara-Maria Lövgren som bott i Hammarby Sjöstad sedan i december.

Läs mer

Det fanns en skepsis, inte minst bland byggherrar, inför planerna på att skapa en helt ny stadsdel i det gamla industriområdet vid Hammarby sjö. I Lugnets industriområde kunde man på sina ställen finna ren misär. Idag är Hammarby Sjöstad ett av Stockholms mest populära bostadsområden.

10 000 nya invånare i Hammarby Sjöstad

Hammarby Sjöstad? Det är väl färdigbyggt? Inte alls. Just nu pågår bygget av cirka 500 nya bostäder, och nästa år påbörjas lägenhetsbyggen i 4–5 bostadskvarter.

Läs mer

Torleif Falk

Byggeneralen siktar mot målet

Processen från byggidé till färdig bostad och inflyttning är mycket lång och komplicerad.

Läs mer

Ingela Lindh

”40 000 nya bostäder påbörjas till 2020”

Stockholm växer så att det knakar och för att klara bostadskraven planerar Stockholms stad att starta byggen av 40 000 nya bostäder fram till 2020, och 140 000 nya bostäder till år 2030.

Läs mer

Kollektivtrafik på vattnet

Ett växande Storstockholm kräver nytänkande kring kollektivtrafiken. Och vad skulle väl passa bättre i ”Nordens Venedig” än kollektivtrafik på stadens vatten?

Läs mer

Allt fler vill bo i Stockholm

Allt fler vill bo i Stockholm. Föratt klara efterfrågan på nya bostäder harmånga kommuner i regionen satt uppambitiösa bostadsmål.

Läs mer

3 500 lägenheter i spännande designområde

Det högkreativa designkluster som utvecklats i Telefonplan sedan Konstfack flyttade in i LM Ericssons gamla kulturmärkta funkislokaler är en viktig hörnsten i nya stadsdelen Telefonplan, som när den är färdigbyggd kommer att innehålla 3 500 nya lägenheter samt butiker, restauranger, skolor och verksamheter som sysslar med design och konst.

Läs mer

Fakta

Linbana I nya stadsdelen Väsjön i Sollentuna, med planer för 3 000 bostäder, kommer invånarna att kunna ta linbana till pendeltågs-stationen i Häggvik.

Läs mer

Helt ny ö i Kolkajen-Ropsten

Om några år är det byggstart för etappen Kolkajen-Ropsten i Norra Djurgårdsstaden, där stadsdelens närhet till vattnet kommer att märkas extra mycket.

Läs mer

Producerad av

www.agendamedia.se
Projektledare:Zet Tonmyr
Redaktör: Anders Fahlman
Art Director: Carl Johan Alphonce
Grafisk form och repro:
ColourMedia
Tryck: BOLD

Kontakt

För information angående bilagor i dagspress, kontakta Zet Tonmyr, zet@agendamedia.se
Telefon 0706-19 07 08

För frågor angående innehållet, kontakta, Anders Fahlman,
af@sthlmvaxer.se