-->

”Bostadsbyggandet har kommit igång på allvar”

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr till Loudden i söder. Totalt planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser.

Vad gör man egentligen med ett 236 hektar stort område vid vattnet i utkanten av en stor stad, med gastillverkning, gamla gasklockor, industrier och vidsträckta hamnanläggningar för färje-, olje- och containertrafik?
Jo, man skapar Norra Djurgårdsstaden – en helt ny och hållbar
stadsdel där bostadsbyggandet är i full gång.

Idag har byggandet av den nya stadsdelen, som började planeras för 10 år sedan, kommit en bra bit på väg. Flera kvarter i Hjorthagen, intill Nationalstadsparken, är inflyttade. När hela området är färdigutvecklat omkring år 2030 kommer Stockholm att ha tillförts minst 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser.

– Ja, vi har redan haft inflyttning i 1 500 lägenheter och nu är vi uppe i en takt av 500 nya lägenheter om året. Snart kommer vi att börja bygga bostäder i hamnmiljöerna i Södra Värtan vilket innebär att vi bygger på två ställen samtidigt, berättar Staffan Lorentz som är Stockholms stads projektchef för Norra Djurgårdsstaden.

Stadsdelen har en stark miljöprofil.

– Stockholms stad har sett nytta med att göra Norra Djurgårdsstaden till ett ledande exempel på svenskt stadsbyggnadskunnande. Vi jobbar med moderna frågeställningar för ett hållbart boende. Relevanta hållbarhetsfrågor i Norra Djurgårdsstaden är trafik, parker, energi, vatten, grönytor, livsstilsfrågor och ekologisk hållbarhet. Och de boende skall inte behöva göra några ”uppoffringar” i sin livsstil. Hållbarheten ska komma automatiskt, säger Staffan Lorentz.

Det gamla gasverksområdet med vackra tegelbyggnader uppförda av arkitekten Ferdinand Boberg är en av stadsdelens mest spännande och intressanta delar. Genom åren har åsikterna varit många bland annat om hur de två fantastiska gasklockorna skulle kunna användas. Men nu är det klart.

– Den mindre gasklockan kommer att innehålla ett hotell med 100 rum, samt scen och studior med musikinriktning. Den andra blir en stor gästspelsscen för Stadsteatern. Det har varit lite knepigt att hitta en bra användning av de k-märkta gasklockorna eftersom verksamheterna måste vara långsiktiga och både ge intäkter och dessutom ge ett bidrag till stadslivet.

– Snart är det start för ombyggnad av Gasverket som bland annat kommer att innehålla museum, skola, butiker, hotell och bostäder, säger Staffan Lorentz.

Ett viktigt landmärke i Norra Djurgårdsstaden, det 140 meter höga tornet med 300 lägenheter i Hjort­hagen har för närvarande en överklagad detaljplan.

– Vi tror på våra utredningar och jag är helt säker på att när huset väl står på plats så kommer det att bli väldigt bra. Andra spännande miljöer som vi planerar nu är Kolkajen-Ropsten med utbyggnad med bostäder, lokaler, kanaler och en vattenarena för bad och båtar, berättar Staffan Lorentz.

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr till Loudden i söder. Totalt planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser.

Norra djurgårdsstaden

Planeringen av Norra Djurgårdsstaden startade i början av 2000-talet. Utvecklingen kommer att ske i etapper och området planeras vara fullt utbyggt omkring år 2030.

Byggs just nu:

Etapp Västra, 1240 lgh, inflyttning 2014–2017

Etapp Norra 2, 600 lgh, inflyttning 2016–2017

Byggs i närtid:

Gasverket, 100 lgh, inflyttning 2017–2021

Ängsbotten, 520 lgh

Brofästet, 580 lgh, inflyttning 2018–2019

Jackproppen, 40 lgh, inflyttning 2019


Relaterade artiklar

Comments are closed.

Fler artiklar

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr till Loudden i söder. Totalt planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser.

”Bostadsbyggandet har kommit igång på allvar”

Vad gör man egentligen med ett 236 hektar stort område vid vattnet i utkanten av en stor stad, med gastillverkning, gamla gasklockor, industrier och vidsträckta hamnanläggningar för färje-, olje- och containertrafik?

Läs mer

En intressant teknisk utmaning vid bygget av Hagastaden är att bostäder kommer att byggas på en överdäckning. Investeringarna i Hagastaden uppgår totalt till 65 miljarder kronor.

Byggstart för bostäder i Hagastaden

65 miljarder kronor – så mycket investeras i nya Hagastaden som knyter samman Stockholm med Solna.

Läs mer

Utsikten blir makalös från de flesta av de 700 lägenheterna i Tellus Tower – om bygget blir av.

Tellus Tower – var ska det byggas?

237 meter högt, 75 våningar, 700 smålägenheter, beläget i Telefonplan och ritad av arkitekten Gert Wingårdh – det är en beskrivning av Tellus Tower i korthet.

Läs mer

Karta-liten

Stockholm bygger

Stockholmsområdet är ”hett” och många flyttar hit. För att bereda plats för den växande befolkningen så skapas helt nya stadsdelar, och befintliga stadsdelar förtätas.

Läs mer

– Människorna i Hammarby Sjöstad är miljömedvetna och måna om att det ska vara rent och snyggt, säger Sara-Maria Lövgren.

Sara-Maria: ”Trevligt område med bra grannsämja”

Det här är ett trevligt område med bra grannsämja. Men jag efterlyser fler miljöstationer där man kan lämna sitt skräp, säger Sara-Maria Lövgren som bott i Hammarby Sjöstad sedan i december.

Läs mer

Det fanns en skepsis, inte minst bland byggherrar, inför planerna på att skapa en helt ny stadsdel i det gamla industriområdet vid Hammarby sjö. I Lugnets industriområde kunde man på sina ställen finna ren misär. Idag är Hammarby Sjöstad ett av Stockholms mest populära bostadsområden.

10 000 nya invånare i Hammarby Sjöstad

Hammarby Sjöstad? Det är väl färdigbyggt? Inte alls. Just nu pågår bygget av cirka 500 nya bostäder, och nästa år påbörjas lägenhetsbyggen i 4–5 bostadskvarter.

Läs mer

Torleif Falk

Byggeneralen siktar mot målet

Processen från byggidé till färdig bostad och inflyttning är mycket lång och komplicerad.

Läs mer

Ingela Lindh

”40 000 nya bostäder påbörjas till 2020”

Stockholm växer så att det knakar och för att klara bostadskraven planerar Stockholms stad att starta byggen av 40 000 nya bostäder fram till 2020, och 140 000 nya bostäder till år 2030.

Läs mer

Kollektivtrafik på vattnet

Ett växande Storstockholm kräver nytänkande kring kollektivtrafiken. Och vad skulle väl passa bättre i ”Nordens Venedig” än kollektivtrafik på stadens vatten?

Läs mer

Allt fler vill bo i Stockholm

Allt fler vill bo i Stockholm. Föratt klara efterfrågan på nya bostäder harmånga kommuner i regionen satt uppambitiösa bostadsmål.

Läs mer

3 500 lägenheter i spännande designområde

Det högkreativa designkluster som utvecklats i Telefonplan sedan Konstfack flyttade in i LM Ericssons gamla kulturmärkta funkislokaler är en viktig hörnsten i nya stadsdelen Telefonplan, som när den är färdigbyggd kommer att innehålla 3 500 nya lägenheter samt butiker, restauranger, skolor och verksamheter som sysslar med design och konst.

Läs mer

Fakta

Linbana I nya stadsdelen Väsjön i Sollentuna, med planer för 3 000 bostäder, kommer invånarna att kunna ta linbana till pendeltågs-stationen i Häggvik.

Läs mer

Helt ny ö i Kolkajen-Ropsten

Om några år är det byggstart för etappen Kolkajen-Ropsten i Norra Djurgårdsstaden, där stadsdelens närhet till vattnet kommer att märkas extra mycket.

Läs mer

Producerad av

www.agendamedia.se
Projektledare:Zet Tonmyr
Redaktör: Anders Fahlman
Art Director: Carl Johan Alphonce
Grafisk form och repro:
ColourMedia
Tryck: BOLD

Kontakt

För information angående bilagor i dagspress, kontakta Zet Tonmyr, zet@agendamedia.se
Telefon 0706-19 07 08

För frågor angående innehållet, kontakta, Anders Fahlman,
af@sthlmvaxer.se