-->

Byggstart för bostäder i Hagastaden

En intressant teknisk utmaning vid bygget av Hagastaden är att bostäder kommer att byggas på en överdäckning. Investeringarna i Hagastaden uppgår totalt till 65 miljarder kronor.

65 miljarder kronor – så mycket investeras i nya Hagastaden som knyter samman Stockholm med Solna. För någon månad sedan började bygget av de första bostäderna, med inflyttning 2017. När området är färdigt om cirka tio år kommer det att innehålla totalt 6 000 nya lägenheter och 50 000 arbetsplatser.

Den som betraktade Norra Stationsområdet från en lämplig utsiktspunkt för tio år sedan tänkte nog inte; ”där skulle jag vilja bo”. Men idag är det annorlunda.

Nu går det nämligen att börja ana hur det tidigare jättediket av asfalt, betong och grusytor, som effektivt skiljde Stockholm från Solna, med den dundrande E4/E20, de öde järnvägsspåren och den stora parkeringsplatsen vid köpladan, kommer att gestalta sig som följd av bygget av nya Hagastaden. Det rör sig om en helt ny del av staden som när den är färdigbyggd om cirka tio år kommer att blir boplats för cirka 15 000 personer och arbetsplats för 50 000.

De första infrastrukturarbetena kom igång år 2010 och året därefter började det första kontorshuset att byggas. Samma år började också arbetet med ”tunnla in” E4:an, vilket är en förutsättning för att det nya området ska kunna bli verklighet.

För någon månad sedan startade bygget av de första bostadshusen, med inflyttning år 2017. Totalt kommer 6 000 lägenheter att byggas, med 3 000 vardera i respektive kommun.

Med närheten till tre universitet och det högspecialiserade Karolinska sjukhuset bestämdes tidigt i planeringen att den nya Hagastaden och dess arbetsplatser skulle få ett fokus på Life Science.

– Det blir en tät, innehållsrik och spännande del av staden med bostäder och kontor, där många forskare och studenter kommer att röra sig. Intresset för Haga­staden är mycket stort idag. Det är många som vill vara med; byggföretag, potentiella boende och företag som vill etablera sig, inte minst inom Life Science-området, säger Gunilla Wesström som är projektchef för Hagastaden på Stockholms stads exploateringskontor.

Från början var det meningen att alla lägenheter i Hagastaden skulle vara bostadsrätter men nu finns en diskussion kring möjligheterna att även bygga en del hyresrätter. Hur många hyresrätter det bli till slut är ännu inte spikat.

Den som stod och betraktade det gamla Norra Stationsområdet för tio år sedan kunde inte se särskilt många inbjudande gröna fläckar. Men med den nya området blir det annorlunda.

– Vi tillskapar parkområden på överdäckningen och i Solnas del kommer det också byggas gröna områden. Ett grönt stråk går genom hela området och så småningom kommer man faktiskt att kunna promenera eller cykla hela vägen från Karlbergsparken till Hagaparken och Brunnsviken, berättar Gunilla Wesström.

Hagastaden

Hagastaden är ett samarbete mellan Stockholms stad, Solna stad, Stockholms läns landsting och Akademiska hus samt Karolinska Institutet, Nya Karolinska Solna, Stockholm Science City och Trafikverket.

Byggs just nu:
Kv Cellen, ca. 280 lgh., ber. inflyttning 2017
Kv Enzymet, 300 lgh., ber. inflyttning 2018

Byggs i närtid:
Kv Kromosomen, 270 lgh., ber. inflyttning 2018
Kv Analysen, ca. 150 lgh., ber. inflyttning 2019
Kv Innovationen, 178 lgh., ber. inflyttning ej klar
Kv Helix, 102 lgh., ber. inflyttning ej klar


Relaterade artiklar

Comments are closed.

Fler artiklar

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr till Loudden i söder. Totalt planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser.

”Bostadsbyggandet har kommit igång på allvar”

Vad gör man egentligen med ett 236 hektar stort område vid vattnet i utkanten av en stor stad, med gastillverkning, gamla gasklockor, industrier och vidsträckta hamnanläggningar för färje-, olje- och containertrafik?

Läs mer

En intressant teknisk utmaning vid bygget av Hagastaden är att bostäder kommer att byggas på en överdäckning. Investeringarna i Hagastaden uppgår totalt till 65 miljarder kronor.

Byggstart för bostäder i Hagastaden

65 miljarder kronor – så mycket investeras i nya Hagastaden som knyter samman Stockholm med Solna.

Läs mer

Utsikten blir makalös från de flesta av de 700 lägenheterna i Tellus Tower – om bygget blir av.

Tellus Tower – var ska det byggas?

237 meter högt, 75 våningar, 700 smålägenheter, beläget i Telefonplan och ritad av arkitekten Gert Wingårdh – det är en beskrivning av Tellus Tower i korthet.

Läs mer

Karta-liten

Stockholm bygger

Stockholmsområdet är ”hett” och många flyttar hit. För att bereda plats för den växande befolkningen så skapas helt nya stadsdelar, och befintliga stadsdelar förtätas.

Läs mer

– Människorna i Hammarby Sjöstad är miljömedvetna och måna om att det ska vara rent och snyggt, säger Sara-Maria Lövgren.

Sara-Maria: ”Trevligt område med bra grannsämja”

Det här är ett trevligt område med bra grannsämja. Men jag efterlyser fler miljöstationer där man kan lämna sitt skräp, säger Sara-Maria Lövgren som bott i Hammarby Sjöstad sedan i december.

Läs mer

Det fanns en skepsis, inte minst bland byggherrar, inför planerna på att skapa en helt ny stadsdel i det gamla industriområdet vid Hammarby sjö. I Lugnets industriområde kunde man på sina ställen finna ren misär. Idag är Hammarby Sjöstad ett av Stockholms mest populära bostadsområden.

10 000 nya invånare i Hammarby Sjöstad

Hammarby Sjöstad? Det är väl färdigbyggt? Inte alls. Just nu pågår bygget av cirka 500 nya bostäder, och nästa år påbörjas lägenhetsbyggen i 4–5 bostadskvarter.

Läs mer

Torleif Falk

Byggeneralen siktar mot målet

Processen från byggidé till färdig bostad och inflyttning är mycket lång och komplicerad.

Läs mer

Ingela Lindh

”40 000 nya bostäder påbörjas till 2020”

Stockholm växer så att det knakar och för att klara bostadskraven planerar Stockholms stad att starta byggen av 40 000 nya bostäder fram till 2020, och 140 000 nya bostäder till år 2030.

Läs mer

Kollektivtrafik på vattnet

Ett växande Storstockholm kräver nytänkande kring kollektivtrafiken. Och vad skulle väl passa bättre i ”Nordens Venedig” än kollektivtrafik på stadens vatten?

Läs mer

Allt fler vill bo i Stockholm

Allt fler vill bo i Stockholm. Föratt klara efterfrågan på nya bostäder harmånga kommuner i regionen satt uppambitiösa bostadsmål.

Läs mer

3 500 lägenheter i spännande designområde

Det högkreativa designkluster som utvecklats i Telefonplan sedan Konstfack flyttade in i LM Ericssons gamla kulturmärkta funkislokaler är en viktig hörnsten i nya stadsdelen Telefonplan, som när den är färdigbyggd kommer att innehålla 3 500 nya lägenheter samt butiker, restauranger, skolor och verksamheter som sysslar med design och konst.

Läs mer

Fakta

Linbana I nya stadsdelen Väsjön i Sollentuna, med planer för 3 000 bostäder, kommer invånarna att kunna ta linbana till pendeltågs-stationen i Häggvik.

Läs mer

Helt ny ö i Kolkajen-Ropsten

Om några år är det byggstart för etappen Kolkajen-Ropsten i Norra Djurgårdsstaden, där stadsdelens närhet till vattnet kommer att märkas extra mycket.

Läs mer

Producerad av

www.agendamedia.se
Projektledare:Zet Tonmyr
Redaktör: Anders Fahlman
Art Director: Carl Johan Alphonce
Grafisk form och repro:
ColourMedia
Tryck: BOLD

Kontakt

För information angående bilagor i dagspress, kontakta Zet Tonmyr, zet@agendamedia.se
Telefon 0706-19 07 08

För frågor angående innehållet, kontakta, Anders Fahlman,
af@sthlmvaxer.se