-->

Stockholm bygger

Karta-liten

Stockholmsområdet är ”hett” och många flyttar hit. För att bereda plats för den växande befolkningen så skapas helt nya stadsdelar, och befintliga stadsdelar förtätas.

Här är några av de största byggprojekten som är på gång just nu.

Öppna stor karta i ny flik

1 Albano

Som en del av utvecklingen av Stockholm Science City planeras för 150 000 kvm universitets- och högskolelokaler i Albano. Av dem är cirka 50 000 kvm avsedda för student- och forskarbostäder.

2 Brommaplan

Detaljplanearbete pågår för Brommaplan. Målet är att utveckla bussterminalen samt stadsmiljön med fler butiker, upprustade torg och cirka 850 nya lägenheter. Det pågår även ett programarbete för utveckling av centrala Bromma/Riksby.

3 Hagastaden

Det slitna Norra Stationsområdet omvandlas till Hagastaden som ska bli ett levande stadsområde med bostäder, parker och arbetsplatser för företag med inriktning på Life Science. Genom överdäckning av vägar och järnvägar bereds plats för 6 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser.

4 Hammarby Sjöstad

Upprinnelsen till skapandet av Hammarby Sjöstad är Stockholms stads ansökan om OS 2004. Bygget av Hammarby Sjöstad har nu pågått i ett stort antal år och när stadsdelen är ”färdig” kommer den att innehålla 11 000 lägenheter för cirka 25 000 invånare. Stadsdelen har en stark inriktning på miljövänliga lösningar.

5 Norra Djurgårdsstaden

I Norra Djurgårdsstaden, ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden, planeras för 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser. Den nya stadsdelen, med stark miljöprägel, växer fram på ett vidsträckt område som tidigare inrymde bland annat gastillverkning och container- och oljeterminaler.

6 Stockholmsporten

Genom stadsutvecklingsprojektet Stockholmsporten kopplas Stockholm och Järfälla närmare varandra. Med sitt läge nära Järvafältet kommer de boende i de cirka 5 000 lägenheter som planeras att kunna njuta bland annat av ett rikt friluftsliv.

7 Södermalm, kvarteret Persikan

När SL:s stora bussdepå på Södermalm flyttas till Fredriksdal i Hammarby Sjöstad kommer, enligt Stockholms stads planer, sju nya kvarter med cirka 1170 lägenheter, två förskolor och en ny park att uppföras på området. De första byggena kan komma igång år 2018.

8 Söderstaden

Söderstaden, som ska bli Stockholm evenemangs- och nöjesknutpunkt, består av Globenområdet, Slakthusområdet, Södra Skanstull och Gullmarsplan-Nynäsvägen. Stadsdelen får en blandad karaktär med många nya bostäder, och väl utvecklade stråk som underlättar för människor att promenera, cykla och åka kollektivt.

9 Telefonplan

I och omkring LM Ericssons gamla kontors- och fabriksbyggnader utvecklas stadsdelen Telefonplan, med 3 500 nya lägenheter, butiker, skolor och lokaler för företag med huvudsaklig inriktning på design och konst.

10 Ulvsunda

Nu pågår utredning av förutsättningarna för att skapa en blandad stadsdel med bostäder, grönområden, arbetsplatser och service i Ulvsunda industriområde.

11 Årstafältet

Årstafältet kommer att koppla samman stadsdelarna Årsta och Östeberga. I den nya stadsdelen, som får en vidsträckt stadspark som främsta kännemärke, planeras för 6 000 nya lägenheter och 15 000 invånare. Planering och byggandet av området kommer att ske i etapper.

12 Dalénum, Lidingö

I anslutning till den gamla AGA-fabriken, som blivit ett industrihistoriskt minnesmärke, uppförs den nya stadsdelen Dalénum med cirka 1 000 lägenheter och lokaler för kommersiella verksamheter. Stora ansträngningar görs bland annat för att skapa en attraktiv strandpromenad, bryggor, konstgräsplan för fotboll, idrottshall och parker.

13 Arenastaden

Kring Friends Arena i Solna uppförs den nya stadsdelen Arenastaden som kommer att innehålla cirka 2 000 bostäder, lokaler för kontor samt hotell. Där byggs även köpcentret Mall of Scandinavia  som blir Skandinaviens största. Flera stora företag, bland annat TeliaSonera, SEB och Vattenfall kommer att förlägga sina huvudkontor i Arenastaden.

14 Ursvik

Ursvik i Sundbyberg är en av de största bostadssatsningarna i Stockholms län. När stadsdelen är fullt utbyggd under senare delen av 2020-talet kommer den att omfatta mer än 6 000 bostäder med blandade upplåtelseformer. Där planeras även för ett stort antal arbetsplatser.

15 Nacka stad

Nacka stad – så kallas det täta och blandade område som kommer att skapas på västra Sicklaön i Nacka och där planer finns för uppförande av 14 000 nya bostäder. En viktigt inslag i utformningen av Nacka stad är den utbyggda tunnelbanan.

16 Gustavsberg

Huvudorten Gustavsberg är ett av fem centrumområden i Värmdö som kommer att förtätas. I Gustavsberg planeras just nu för cirka 2 300 lägenheter, bland annat i det attraktiva och vattennära fabriksområdet där sanitetsporslin har tillverkats under många decennier.

17 Barkarbystaden

Barkarbystaden, som i huvudsak växer fram på gamla nedlagda Barkarby flygplats, ska bestå av en blandning av bostäder, arbetsplatser, skolor, kultur och service. Stadsdelen, som fullt utbyggd kommer att innehålla 10 000 nya bostäder och lika många arbetsplatser, ligger i omedelbar närhet till Barkarby Handelsplats med bland annat Ikea.

18 Flemingsbergsdalen

Flemingsbergdalen är ett av flera stora byggprojekt som pågår eller planeras i Huddinge. De närmaste 10 åren kommer 10–12 miljarder kronor att investeras i Flemingsberg. Just nu byggs den första etappen av Flemingsbergsdalen, som innehåller 200 hyreslägenheter, ett nytt sportcentrum och kommersiell service.

19 Liljeholmen

Nu pågår en förvandling av Liljeholmsområdet från industriområde till en attraktiv och blandad stadsdel med plats för cirka 14 000 personer. Liljeholmskajen är den mest iögonfallande delen av Liljeholmen, med planer för fyra höghus av olika karaktär av vilka ett redan finns på plats.


Relaterade artiklar

Comments are closed.

Fler artiklar

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr till Loudden i söder. Totalt planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser.

”Bostadsbyggandet har kommit igång på allvar”

Vad gör man egentligen med ett 236 hektar stort område vid vattnet i utkanten av en stor stad, med gastillverkning, gamla gasklockor, industrier och vidsträckta hamnanläggningar för färje-, olje- och containertrafik?

Läs mer

En intressant teknisk utmaning vid bygget av Hagastaden är att bostäder kommer att byggas på en överdäckning. Investeringarna i Hagastaden uppgår totalt till 65 miljarder kronor.

Byggstart för bostäder i Hagastaden

65 miljarder kronor – så mycket investeras i nya Hagastaden som knyter samman Stockholm med Solna.

Läs mer

Utsikten blir makalös från de flesta av de 700 lägenheterna i Tellus Tower – om bygget blir av.

Tellus Tower – var ska det byggas?

237 meter högt, 75 våningar, 700 smålägenheter, beläget i Telefonplan och ritad av arkitekten Gert Wingårdh – det är en beskrivning av Tellus Tower i korthet.

Läs mer

Karta-liten

Stockholm bygger

Stockholmsområdet är ”hett” och många flyttar hit. För att bereda plats för den växande befolkningen så skapas helt nya stadsdelar, och befintliga stadsdelar förtätas.

Läs mer

– Människorna i Hammarby Sjöstad är miljömedvetna och måna om att det ska vara rent och snyggt, säger Sara-Maria Lövgren.

Sara-Maria: ”Trevligt område med bra grannsämja”

Det här är ett trevligt område med bra grannsämja. Men jag efterlyser fler miljöstationer där man kan lämna sitt skräp, säger Sara-Maria Lövgren som bott i Hammarby Sjöstad sedan i december.

Läs mer

Det fanns en skepsis, inte minst bland byggherrar, inför planerna på att skapa en helt ny stadsdel i det gamla industriområdet vid Hammarby sjö. I Lugnets industriområde kunde man på sina ställen finna ren misär. Idag är Hammarby Sjöstad ett av Stockholms mest populära bostadsområden.

10 000 nya invånare i Hammarby Sjöstad

Hammarby Sjöstad? Det är väl färdigbyggt? Inte alls. Just nu pågår bygget av cirka 500 nya bostäder, och nästa år påbörjas lägenhetsbyggen i 4–5 bostadskvarter.

Läs mer

Torleif Falk

Byggeneralen siktar mot målet

Processen från byggidé till färdig bostad och inflyttning är mycket lång och komplicerad.

Läs mer

Ingela Lindh

”40 000 nya bostäder påbörjas till 2020”

Stockholm växer så att det knakar och för att klara bostadskraven planerar Stockholms stad att starta byggen av 40 000 nya bostäder fram till 2020, och 140 000 nya bostäder till år 2030.

Läs mer

Kollektivtrafik på vattnet

Ett växande Storstockholm kräver nytänkande kring kollektivtrafiken. Och vad skulle väl passa bättre i ”Nordens Venedig” än kollektivtrafik på stadens vatten?

Läs mer

Allt fler vill bo i Stockholm

Allt fler vill bo i Stockholm. Föratt klara efterfrågan på nya bostäder harmånga kommuner i regionen satt uppambitiösa bostadsmål.

Läs mer

3 500 lägenheter i spännande designområde

Det högkreativa designkluster som utvecklats i Telefonplan sedan Konstfack flyttade in i LM Ericssons gamla kulturmärkta funkislokaler är en viktig hörnsten i nya stadsdelen Telefonplan, som när den är färdigbyggd kommer att innehålla 3 500 nya lägenheter samt butiker, restauranger, skolor och verksamheter som sysslar med design och konst.

Läs mer

Fakta

Linbana I nya stadsdelen Väsjön i Sollentuna, med planer för 3 000 bostäder, kommer invånarna att kunna ta linbana till pendeltågs-stationen i Häggvik.

Läs mer

Helt ny ö i Kolkajen-Ropsten

Om några år är det byggstart för etappen Kolkajen-Ropsten i Norra Djurgårdsstaden, där stadsdelens närhet till vattnet kommer att märkas extra mycket.

Läs mer

Producerad av

www.agendamedia.se
Projektledare:Zet Tonmyr
Redaktör: Anders Fahlman
Art Director: Carl Johan Alphonce
Grafisk form och repro:
ColourMedia
Tryck: BOLD

Kontakt

För information angående bilagor i dagspress, kontakta Zet Tonmyr, zet@agendamedia.se
Telefon 0706-19 07 08

För frågor angående innehållet, kontakta, Anders Fahlman,
af@sthlmvaxer.se